Kjære Hørdur medlemmer.

Vi er godt i gang med ett nytt aktivitetsår og jeg vil benytte anledningen til å si takk for tilliten og samtidig takke avtroppende formann Anne Follaug for vel utført verv igjennom flere år. Jeg har store sko å fylle. I skrivende stund har vi allerede i år arrangert to kurs med fantastiske instruktører Egil Thorarinsson og Audun Kristjansson. Vi har også hatt to tøltcup’er på Søve med god deltagelse.
  Vi var 4 representanter på årsmøte i NIHF, der vi fikk god informasjon om hoved organisasjonen virke i 2015 og fremtidige planer. Økonomien i Norsk Islandshestforening har vært anstrengt siste år, men under ledelse av formann Nils Andre Olsen har de klart å snu skuta og ting ser lysere ut. Blant annet vil vi i år få 4 utgaver av FORUM. Gledelig. (Om dere har familie, besteforeldre el som ønsker å få bladet så er det mulig å bestille kun abb uten medlemskap på sporti.)
Nordisk mesterskap på Biri er ett felles løft som går av stabelen i august. Der treng det dugnadsfolk så om noen ønsker å få dette med seg, er det gode muligheter for å kunne få gratis camping, mat og inngang mot arbeidsoppgaver. Mer info finnes på NIHF sidene.
Videre i år er det for Hørdur sin del tølt cup avslutning og klubbmesterskap på programmet før Telecup’ene starter. I mai er det også hoved avls visningen i Seljord. Vårt største dugnadsløft gjennom året. Oppfordrer og håper mange kan delta der.
  Ellers er det kommet nye vaksinasjonsregler. Jeg har delt den nyeste informasjonen på facebook siden vår, men kort oppsummert fungerer det slik.: De som vil være med på våre arr, telecup, pinse og NM ingen endringer. (forutsatt at vaksinasjonsprogrammet er fulgt) De som skal delta på worldranking stevner, som for eksempel Hrimnir og St hans må ha 1 vaksine dag 0 2 vaksine minst 21 dager max 92 dager etter første og 3 vaksine max 7 mnd etter vaksine 2. HUSK også at siste vaksine må ikke være eldre en 6 + 21 dager mnd før første stevnedag. UNNTAK: hester som har godkjent vaksinasjonsprogram fra før 2005 De som ikke har de tre grunnvaksinene og vil være med på større stevner må derfor begynne med en ny grunnvaksine. Dette haster nå før stevnesesongen. (født etter 2005) Ett tips til alle som registrerer føll og unghester, start med de tre grunnvaksinene fra begynnelsen av. Om noen fortsatt er forvirret så ta kontakt så skal vi hjelpe med å finne ut av det.
  Vi håper på ett aktivt Hørdur år, og er som sagt godt i gang. Vi vil fortsette med felles treninger, av og til med instruktør om vi får det til. Som en start for alle også de som ikke er så aktive lenger har vi MEDLEMSMØTE på SØVE ONSDAG 13 april kl 1900. TEMA: Film ride clinic., regler for ovalbanedisipliner, morrostevne og Gædingafimi. Tenk ut spørsmål og forslag til aktiviteter, også planlegger vi sammen. Pizza til alle.
Elisabeth Saga formann

Trackback from your site.

Leave a comment