Archive for August, 2015

Ridekurs Hørdur høst-15

16.-18. okt. Egill Thorarinsson
20.-22. nov. Audunn Kristjansson
I tillegg kommer 3 fredagstreninger med Freyja Amble Gisladottir (21.8, 18.9 og 13.11)

Påmelding kommer på Sporti – Vel møtt til inspirerende kurshest !