Regler for sport – FIPO

  Reglene for islandshestkonkurranser er navngitt FIPO. FIPO organiserer internasjonale, nasjonale og andre islandshest sportsbegivenheter. FIPO er også gyldig for alle mesterskap for islandshester. Forkortelsen FIPO står for det gamle tyske navnet: FEIF Islandpferde Prüfungsordnung. FIPO beskriver krav til hester, utstyr og ryttere og definerer de ulike klassene i ovale sporklasser (gangartskonkurranser), passklasser (stilpass og speedpass) og noen andre klasser som trail, flaggrace og cross.

Hester
I konkurranser, renrasede islandshester i alderen fem år og eldre kan delta. Bevis er nødvendig i form av stamtavlen eller tilsvarende nasjonale sertifikat. 1. januar året hesten er født er gyldig alder av hesten. For VM og andre internasjonale konkurranser må hesten være minst 6 år gammel.

Utstyr
Salen og hodelag bør passe islandshesten. I prinsippet er alle saler, som er egnet islandshester tillatt. Tillatt utstyr inkluderer også numnahs, salunderlag, forgjorder, cruppers og salstøtter.

Alle bitt kan brukes som en del av hodelaget forutsatt at det:
– Egner seg for ridehester (ikke for kjørehester eller annen bruk av hester);
– Egner seg for ridning av islandshester;
– Passer hesten det brukes på;
– Samsvarer med målekrav (tykkelse av munnstykket og lengde på kinnene);
– Er ikke inkludert i listen over forbudte biter.

Forbudte bitt og / eller hodelag er bitt og / eller hodelag som er klart laget for et annet formål, (for eksempel bitt for kjørehester,) eller er en del av hodelag designet for en annen ridestil / kultur, eller brukes på annen måte enn hva de er laget for. Bare tøyler som går direkte fra rytterens hender til riktig festepunkt på bittet eller bittløst hodelag er tillatt.

Hvis hesten er skodd skal alle fire føttene skal være skodd. De eneste sko som er tillatt er dem som er laget for det formål å tjene som en sko på en hest. Alle fire sko må være laget av det samme materialet. Forbudte sko, ringer eller såler er sko, ringer eller såler som er klart laget for et annet formål enn til ridehester. Sportskomiteen vedlikeholder en liste over utstyr som ikke er tillatt. Denne listen finner du her. Den fullstendige beskrivelsen av utstyret som tillates kan bli funnet i FIPO.

Ryttere I internasjonale konkurranser, skal ryttere være medlemmer av en organisasjon tilknyttet FEIF. I internasjonale konkurranser hvor det ikke er spesielle klasser for unge, ryttere i alderen 16 (dvs. ryttere som fyller 16 år i gjeldende kalenderår) eller eldre kan konkurrere.

En rytter suspenderes i ett hvilke som helst FEIF land ved overtredelse av regler og idealer som er oppført i  FIPO og kan ikke konkurrere i andre FEIF land før den suspensjonen er opphørt.

Spor
Alle FIPO arrangementer bør foregå på godkjente baner, enten ovalbane, tempospor eller dressurbane, i henhold til de spesifikke kravene til arrangementene. Sporene må oppfylle kravene som er beskrevet i disse reglene. Ved inngangen av hvert spor bør det være et område hvor rytterne kan forberede sine hester og et samleområde for kombinasjoner for å starte.

Ny utgave av FIPO
FIPO er gyldig fra 1. april til april 1 den neste år. Hvert år i slutten av mars en ny versjon av FIPO publisert. Denne versjonen inkluderer alle endringer i tidligere år. Denne versjonen er tilgjengelig for gratis nedlasting fra FEIF feif.org, eller du kan laste den ned her.

Alminnelige regler (FIRO)
FIRO er den generelle regelboken til FEIF. Den inneholder de etiske retningslinjene (FEI) og regler som gjelder for alle (organiserte) arrangementer med islandshester, som veterinærregler og doping. FIRO inneholder også tilleggsinformasjon, som regler og krav til arrangørene av VM og FEIF Youth Cup. Klikk her for å laste FIRO.

Kilde: feif.org