Oversikt ovalbanedisipliner

  Her vises en oversikt over de mest brukte ovalbanedispilinene i Norge ( kilde: NIHF ).

Sportsøvelser som ris en og en

V1-F1-T1

4-gang som ris på speakers kommando

V2-V3

Tølt som ris på speakers kommando

T2-T3-T5-T7