Kurs med Christina

Det blir kurs med Christina i månedskiftet – se nærmere informasjon på sporti..